SK | DE | EN

Zníženie nákladov firmy a optimalizácia výrobných procesov

Efektívne riešenia pre Vašu firmu? Zníženie nákladov a optimalizácia výrobných procesov?

Spoločnosť Ekoporadca s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie náborových a consultingových služieb:

  • 1. Personálny lízing
  • 2. Permanent placement
  • 3. Spracovanie miezd
  • 4. Personálne poradenstvo

Personálny lízing a consulting

Ekoporadca s.r.o. sa orientuje najmä na poskytovanie personálneho lízingu, ktorý predstavuje efektívnu formu zamestnávania na eliminovanie negatívnych vplyvov ekonomických a výrobných cyklov a dáva firmám priestor pre väčšiu flexibilitu a taktiež úsporu nákladov. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú uspokojiť špecifické potreby našich klientov a aplikovať u nich overené procesy.

Permanent placement

Ďalšou službou je permanent placement, pomocou ktorej pomáhame našim klientom vyhľadať vhodných uchádzačov na obsadenie trvalých pracovných miest. Kvalitu tejto služby garantujú naši zamestnanci s mnohoročnými skúsenosťami z medzinárodných, ako aj slovenských consultingových a personálnych spoločností. Pri tejto službe na základe definície pracovného miesta a požiadaviek od klienta na jednotlivé pozície predstavíme vhodných kandidátov, ktorí prešli výberovým procesom a boli otestovaní na požadované zručnosti, či už jazykové alebo odborné.

Spracovanie miezd

Spracovanie miezd znamená komplexné zabezpečenie mzdovej a personálnej agendy pre klienta, ktorému garantujeme správnosť všetkých výstupov a ich súlad s platnou legislatívou.

Personálne poradenstvo

Služba personálne poradenstvo zahŕňa komplexný proces od vyhľadávania a výberu zamestnancov, cez ich testovanie a hodnotenie až po poradenstvo v oblasti vzdelávania a ďalšieho rozvoja zamestnancov. Ako odborníci na trhu práce Vám vieme poradiť aj pri určení výšky finančného ohodnotenia k jednotlivým pozíciám.

© 2010 Ekoporadca s.r.o. | Náborové a Consultingové služby

Správa webov: www stránky Dolghi