SK | DE | EN

Náborové a consultingové služby

Spoločnosť Ekoporadca s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie náborových a consultingových služieb:

  • 1. Účtovníctvo
  • 2. Personálny lízing
  • 3. Permanent placement
  • 4. Spracovanie miezd
  • 5. Personálne poradenstvo

Účtovníctvo

Ekoporadca s.r.o. vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam z oblasti účtovníctva, daní a personalistiky dokáže klientom ponúknuť široké spektrum služieb. Účtovnícke služby Vám ponúkame v komlexnom vyhotovení v sídle našej spoločnosti alebo podľa Vašich požiadaviek na inom dohodnutom mieste. Účtovnícke služby zahŕňajú vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie výkazov DPH a ostatných daní, reporting, ročné účtovné uzávierky, štatistické výkazy, hlásenia INTRASTAT a NBS, reporting, vytváranie finančných správ pre klienta na mieru. Komunikačným jazykom pre všetky poskytované služby môže byť podľa Vášho výberu slovenčina, nemčina, angličtina i poľština.

Personálny lízing

Ekoporadca s.r.o. sa orientuje najmä na poskytovanie personálneho lízingu, ktorý predstavuje efektívnu formu zamestnávania na eliminovanie negatívnych vplyvov ekonomických a výrobných cyklov a dáva firmám priestor pre väčšiu flexibilitu a taktiež úsporu nákladov. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú uspokojiť špecifické potreby našich klientov a aplikovať u nich overené procesy.

Permanent placement

Ďalšou službou je permanent placement, pomocou ktorej pomáhame našim klientom vyhľadať vhodných uchádzačov na obsadenie trvalých pracovných miest. Kvalitu tejto služby garantujú naši zamestnanci s mnohoročnými skúsenosťami z medzinárodných, ako aj slovenských consultingových a personálnych spoločností. Pri tejto službe na základe definície pracovného miesta a požiadaviek od klienta na jednotlivé pozície predstavíme vhodných kandidátov, ktorí prešli výberovým procesom a boli otestovaní na požadované zručnosti, či už jazykové alebo odborné.

Spracovanie miezd

Spracovanie miezd znamená komplexné zabezpečenie mzdovej a personálnej agendy pre klienta, ktorému garantujeme správnosť všetkých výstupov a ich súlad s platnou legislatívou.

Personálne poradenstvo

Služba personálne poradenstvo zahŕňa komplexný proces od vyhľadávania a výberu zamestnancov, cez ich testovanie a hodnotenie, až po poradenstvo v oblasti vzdelávania a ďalšieho rozvoja zamestnancov. Ako odborníci na trhu práce Vám vieme poradiť aj pri určení výšky finančného ohodnotenia k jednotlivým pozíciám.


V prípade potreby podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať mailom

© 2010 Ekoporadca s.r.o. | Náborové a Consultingové služby

Správa webov: www stránky Dolghi